Næste hold starter primo 2019!

Uddannelsen som familierådgiver  

Uddannelsen som familierådgiver tager 2 år og består af den 1-årige grunduddannelse i relationskompetence og et efterfølgende år, der uddanner dig til familierådgiver.

Blackbird Institutes uddannelse til familierådgiver henvender sig til dig, der ønsker at opkvalificere din kompetence til at føre støttende og udviklende samtaler og arbejde professionelt rådgivende med forældre og deres børn.

Som færdiguddannet familierådgiver fra Blackbird Institute vil du få styrket din relationskompetence samt evne til at facilitere sunde samspil mellem voksne og deres børn baseret på specifik og konkret viden om, hvad der fordrer voksne og børns udvikling og trivsel sammen – og hver for sig.

Blackbird Institutes holdning og faglige udgangspunkt har teoretisk og praktisk rod i et eksistentielt, dialektisk og psykodynamisk perspektiv. Et perspektiv, der i dag er solidt understøttet af den nyeste hjerneforskning. Uddannelsen er fagpersonlig, hvilket betyder, at du udover at få en omfattende velfunderet teoretisk uddannelse, også vil blive ført igennem en personlig udviklingsproces. Det sikrer dig større indsigt og klarhed over egne mønstre og overlevelsesstrategier, hvilket styrker dine evner til at indgå i relationer med større frihed til at være dig selv.

2.år på grunduddannelsen har fokus på intensiv træning i den professionelle samtale som familierådgiver – både teoretisk og praktisk. På dette 2.år lærer du, hvilke generelle principper der skal være til stede for at sikre et godt resultat af rådgivningen. Principperne er også et udtryk for en holdning til det at have med andre mennesker at gøre både fagligt og personligt. En holdning som går ind for engagerede, personlige og direkte mellemmenneskelige relationer. Det betyder, at der også på dette år er en høj grad af personlig udvikling og opmærksomhed på egne mønstre og overlevelsesstrategier i det relationelle samspil.

 

Familierådgiver uddannelsen er for dig, der vil videreuddanne dig som fagperson, som konsulent i det offentlige skole- og ungdomssystem eller være selvstændig familierådgiver. Uddannelsen giver dig omfattende viden og træning i kontaktfuld og professionel rådgivning af forældre og børn. 

 

I løbet af uddannelsens 9 moduler får du:

  • Opkvalificeret dine evner til at føre professionelle samtaler. Du får struktureret teoretisk undervisning og med udgangspunkt i vores egen rådgivningsmodel, får du praktisk træning i at afholde samtaler med børn og med voksne.
  • Viden om familiefaglige tematikker. Med udgangspunkt i det, du har lært på grunduddannelsen bygger vi videre på din familiefaglige viden. Du vil efter dette år føle dig rustet til at rådgive familier, børn og par inden for de typiske problemstillinger, som de fleste familier tumler med på et tidspunkt i større eller mindre grad som fx: følelsesudbrud, der synes svære at håndtere, vil ikke i institution, morgenrutiner, tøj af og på, skolegang, angst, søskendekonflikter, familiens måltider, digitalt overforbrug osv..
  • Teoretisk undervisning og indsigt i både dine egne og andres kropslige tematikker og praktisk træning i, hvordan du kan inddrage din viden i en rådgivning.
  • Viden om og træning i, hvordan du kan skabe kontakt til dig selv og andre.
  • Erfaring med at modtage supervision på dine rådgivninger.
  • Viden om og praktisk erfaring med hvilke generelle principper, der skal være til stede for at sikre en god rådgivning.

 

Familierådgiver uddannelsen er for dig, som:

  • Vil være selvstændigt praktiserende familierådgiver.
  • Er psykoterapeut, psykolog eller coach og ønsker at udvikle egne kompetencer og viden om det professionelle arbejde med familier.
  • Er pædagog, lærer eller PPR-medarbejder, der savner flere redskaber i arbejdet med børn/unge og deres voksne.
  • Dagligt er i kontakt med børn og forældre og har brug for at blive skarpere på, hvordan du støtter dem i deres liv sammen

 

Prisen for overbygningen som familierådgiver er kr. 49.995,- 

Når du som studerende består uddannelsens 2.år, er det muligt at videreuddanne dig til familieterapeut på instituttets 2-årige familieterapeutiske overbygning.