Blackbird Institutes uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at blive familie- og psykoterapeut. Eller til dig, der allerede er psykolog eller psykoterapeut, og som gerne vil have større viden om børn og unges udvikling og trivsel samt familiens dynamikker.

På vores 4-årige familie- og psykoterapeutiske uddannelse vil du få:

Styrket din relationskompetence og skærpet din evne til at tage personligt lederskab. Derudover vil du få en solid viden om familiefaglige tematikker og masser af praktisk træning i det familieterapeutiske arbejde.

Familie- og psykoterapeutuddannelsen er for dig, som:

  • Vil være selvstændig praktiserende familieterapeut.
  • Allerede er psykolog eller psykoterapeut og ønsker at opkvalificere dine familiefaglige kompetencer.
  • I dit arbejde savner større viden om, hvordan du bedst støtter og opbygger de familier eller børn og unge, som du har et professionelt ansvar for.

 

 

Uddannelsen hos Blackbird Institute vil give dig en familieterapeutisk uddannelse fra et internationalt evalueret institut, som kvalificerer dig til at yde terapi for enkeltpersoner, par og familier.

I løbet af 3. og 4. år får du:

  • En forsat udvikling af en større indsigt og klarhed over egne mønstre og overlevelsesstrategier, og du bliver i stand til at integrere begreberne om overføring og modoverføring i dit terapeutiske arbejde.
  • Større viden og forståelse af parforholdets mønstre og dynamikker, og du får øvelse med at føre terapeutiske samtaler med par.
  • Undervisning og erfaring med at have børn med i den familieterapeutiske samtale.
  • En større og udviklet evne til anvende og kombinere terapeutiske metoder, som ligger inden for det eksistentielle, psykodynamiske og kropsterapeutiske teorifelt.
  • Klarhed over, hvad det indebærer at være i en terapeutisk relation med en klient, herunder etik og ansvar m.v.
  • Intens træning i terapeutisk praksis. 
  • En integrativ terapeutisk uddannelse baseret på et eksistentielt, psykodynamisk og somatisk grundlag.

Overbygningens 3. og 4.år vil afspejle grunduddannelsens teoretiske og praktiske udgangspunkt og vise en progression i sværhedsgrad og dybde i undervisningens temaer. 3. og 4.år vil desuden indeholde et stigende antal timers færdighedstræning i terapeutiske samtaler. 

I løbet af 3. og 4. år har vi fokus på:

Overbygningen vil udover familieterapeutiske temaer indeholde undervisning i etik- og værdibegreber i behandling og kollegiale forhold, jf. Psykoterapeutforenings etiske regelsæt for uddannelsessteder som beskrevet på:


www.psykoterapeutforeningen.dk/etikregler/ 

 

I december 2017 blev Blackbird Institute evalueret af Dansk Psykoterapeutforening og Reflektor og godkendt som et privat institut, der lever op til de ministerielle kriterier for private psykoterapeutuddannelser uden afvigelser.

 

Evalueringen er vigtig for os – og for dig, fordi den er et bevis og en dokumentation for at uddannelsen er tidssvarende, og at standarden i undervisningen er høj. For at blive evalueret og godkendt kræver det, at der er en stærk sammenhæng imellem de teoretiske grundpiller, instituttet hviler på, de metoder vi underviser dig i, litteraturen vi anbefaler dig at læse og måden, vi eksaminerer dig på.

 

Både 3. og 4.år består af 9 moduler, så overbygningen indebærer 18 moduler i alt. Hvert modul er á 3 dages varighed, alle dage er fra kl.9-16.30. 

Har du spørgsmål til uddannelsen?

Vi sidder klar til at besvare dine spørgsmål. Udfyld formularen og så kontakter vi dig hurtigst muligt. Vi glæder os til at høre fra dig! 

Pris & Tilmelding

Tilmelding på [email protected]

Du er også meget velkommen til at ringe til os på 22 11 18 66 – eller sende os en sms om, hvornår det passer dig, at vi ringer dig op. Vi glæder os til at høre fra dig. 

Næste 3.års hold starter den 16.juni 2021

Prisen for overbygningen er kr. 52.500,- pr.år.


Det er ingen certificering efter 3.år. På den måde er 3.+4.år sammenhængende og afsluttes først med en afsluttende certificering på 4.år.