4-årig uddannelse til Familieterapeut

Uddannelsen som familieterapeut tager 2 år, og består af 3. og 4.år.

Blackbird Institutes uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at blive familieterapeut. Eller til dig, der allerede er psykolog eller psykoterapeut, og som gerne vil have større viden om børn og unges udvikling og trivsel samt familiens dynamikker.


Overbygningens 3. og 4.år vil afspejle grunduddannelsens teoretiske og praktiske udgangspunkt og vise en progression i sværhedsgrad og dybde i undervisningens temaer. 3. og 4.år vil desuden indeholde et stigende antal timers færdighedstræning i terapeutiske samtaler. 


Overbygningen vil udover familieterapeutiske temaer indeholde undervisning i etik- og værdibegreber i behandling og kollegiale forhold, jf. Psykoterapeutforenings etiske regelsæt for uddannelsessteder som beskrevet på:


www.psykoterapeutforeningen.dk/etikregler/ I løbet af 3. og 4. år, får du:

 • En forsat udvikling af en større indsigt og klarhed over egne mønstre og overlevelsesstrategier, og du bliver i stand til at integrere begreberne om overføring og modoverføring i dit terapeutiske arbejde.
 • Større viden og forståelse af parforholdets mønstre og dynamikker, og du får øvelse med at føre terapeutiske samtaler med par.
 • Undervisning og erfaring med at have børn med i den familieterapeutiske samtale.
 • En større og udviklet evne til anvende og kombinere terapeutiske metoder, som ligger inden for det eksistentielle, psykodynamiske og kropsterapeutiske teorifelt.
 • Klarhed over, hvad det indebærer at være i en terapeutisk relation med en klient, herunder etik og ansvar m.v.
 • Intens træning i terapeutisk praksis. 
 • En integrativ terapeutisk uddannelse baseret på et eksistentielt, psykodynamisk og somatisk grundlag.
 • En familieterapeutisk uddannelse fra et internationalt evalueret institut, som kvalificerer dig til at yde terapi for enkeltpersoner, par og familier.

 

Familieterapeutuddannelsen er for dig, som:

 • Vil være selvstændig praktiserende familieterapeut.
 • Allerede er psykolog eller psykoterapeut og ønsker at opkvalificere dine familiefaglige kompetencer.
 • I dit arbejde savner større viden om, hvordan du bedst støtter og opbygger de familier eller børn og unge, som du har et professionelt ansvar for.


Både 3. og 4.år består af 9 moduler, så overbygningen indebærer 18 moduler i alt. Hvert modul er á 3 dages varighed, alle dage er fra kl.9-16.30. Undervisningsformen vil som i de 2 foregående år veksle mellem teoretisk struktureret undervisning, selvrefleksion og færdighedstræning. 


Prisen for overbygningen er kr.49.995,- pr.år.


Det er ingen eksamen efter 3.år. På den måde er 3.+4.år sammenhængende og afsluttes først med en afsluttende eksamen på 4.år.