Er uddannelsen 1-årig, 2-årig eller 4-årig? 

Blackbird Institute tilbyder 3 uddannelser. En 1-årig, 2-årig og 4-årig uddannelse.


Tager du alle fire års undervisning, bliver du uddannet til psyko- og familieterapeut. Du kan vælge at tage de første to år og uddanne dig til familierådgiver, og du kan også vælge kun at tage det første uddannelsesår og blive certificeret i relations- og livskompetence. Men alle uddannelser starter med 1.året. 
 

Hvornår starter næste hold?

12.august 2021.


Vi starter 1.årshold tre gange om året. Næste førsteårshold i relations- og livskompetence starter den 18.april 2021. Skriv eller ring gerne til os og hør om, der er pladser tilbage på holdet. Du kan finde alle datoerne for det næste hold her.


Hvordan og hvornår foregår undervisningen?

Du går i skole 3 dage om måneden.


Et uddannelsesår består af ni moduler. Hvert modul er af 3 dages varighed. Du går altså i skole tre dage om måneden. Alle dage er fra kl. 9-16.30. På hvert modul vil du møde mindst to forskellige lærere, og undervisningen vil være en dynamisk vekselvirkning mellem teori, selvrefleksion og træning for at sikre optimal læring.

 

Hvor foregår undervisningen? 

Al undervisning foregår på Blackbird Institute, Aurehøj 5A, 2900 Hellerup. 

 

Hvad koster uddannelsen? 

Uddannelsen koster kr. 52.500,- pr.år. 

Et års uddannelse koster 52.500,- kr

To års uddannelse koster 105.000,- kr.
Tre års uddannelse koster 157.500,- kr
Fire års uddannelse koster 210.000,- kr.


Du betaler for et år ad gangen.

 

Skal jeg betale for hele uddannelsen på én gang?

Det behøver du ikke.

Vi tilbyder tre betalingsmuligheder:

1) Du betaler uddannelsens fulde beløb på 52.500,- betales ved tilmelding.

2) Du betaler i 3 rater med et tillæg på 2.500,- i administrationsgebyr, som er iberegnet i rate 2 og 3.
    Rate 1: 10.000kr. betales ved tilmelding og refunderes ikke, hvis du melder fra.
    Rate 2: 22.500 kr. betales 14 dage før studiestart.
    Rate 3: 22.500 kr. betales mellem modul 2 og 3.

 

Kan jeg få økonomisk støtte til uddannelsen?

Uddannelsen er ikke SU-berettiget og er ikke en diplom-uddannelse. Men ring til os, for der er andre muligheder ift økonomi.

Hvis du er ansat, kan du spørge din arbejdsgiver om du kan betale for uddannelsen via bruttolønsordningen. Du kan læse om bruttolønsordningen på Skats hjemmeside.

Er du medlem af et fagforbund, kan du kontakte dem og spørge om, det er muligt at søge midler via forbundets kompetencefond.

Grunduddannelsen i relations- og livskompetence er relevant på de fleste arbejdspladser. Den kan bl.a. hjælpe jer med at mindske stress, håndtere konflikter og øge trivslen. Hvis din arbejdsgiver vil betale helt eller delvist for din uddannelse, kan vi hjælpe med at dele betalingen op. 

Du er meget velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du vil vide mere eller vende dine muligheder med os.


Send os en mail på:

[email protected]

Eller ring på:

2211 1866

 

Kan jeg trække uddannelsen fra på min selvangivelse?

Ja det kan du.

Hvis du tager uddannelsen med henblik på efteruddannelse, hvor du opkvalificerer din eksisterende kvalifikationer og faglighed. Læs mere om dine mulighed for fradrag HER

 

Optjener jeg ECTS point på denne uddannelse? 

Det gør du ikke, da private uddannelser og kurser ikke bliver ECTS-vurderet.

 

Hvor meget tid skal jeg regne med at bruge mellem modulerne?

Cirka 3 timer + læsning af litteratur


Som udgangspunkt er uddannelsen lavet, så du kan have både fuldtidsarbejde og familie samtidig med, at du studerer. Vi opfordrer til, at du mødes med din studiegruppe mindst en gang mellem modulerne på et møde af cirka 3 timers varighed, hvor I sammen vil gennemgå modulets læring og integrere den teori og undervisning, du har modtaget. 
Når du tilmelder dig uddannelsen, får du en litteraturliste som består af 9 fagbøger svarende til en bog mellem hvert modul. 

Du er velkommen til at kontakte os på 22111866, hvis du vil høre mere om, hvor meget tid vores kursister bruger på uddannelsen, og hvis du vil vende, hvordan det passer med dit familie- og arbejdsliv.

 

Kan jeg møde jer, før jeg tilmelder mig uddannelsen?

Ja, det kan du!

Cirka 1 gang om måneden inviterer Blackbird Institute dig til en informationsaften.

På vores informationsaftener vil vi fortælle om uddannelsens indhold og det videnskabelige grundlag, Blackbird Institute hviler på. Du får en smagsprøve på det, du vil lære på uddannelsen, og du hører om de krav, der stilles til dig i løbet af uddannelsen.

Du kan også altid møde os over telefonen på 22111866. Ring gerne med ethvert spørgsmål, stort som småt.


Hvornår er næste informationsaften? 

Se hvornår vi næste gang afholder informationsaften og hvor det foregår, lige her

Tilmeld dig på [email protected] eller ved at udfylde formularen her

 


Uddannelse i relations- og livskompetence
 

Hvad indebærer uddannelsen mere konkret?

På grunduddannelsen (første år) bliver du uddannet i livs- og relationskompetence. Det er Blackbird Institutes formål at uddanne relationskompetente mennesker, som kan tage vare på både sig selv og andre i enhver relation.

Vi har udviklet en model for relationsarbejde. Den vil du blive undervist i og efter. Modellen lærer dig at indgå ligeværdigt, empatisk og selvafgrænset i enhver relation. Både den relation du finder svær og den, som falder dig nemmere at indgå i.

Vores forståelse af relationskompetence er dialektisk. Det betyder, at vi som individer eksisterer i en nær og gensidig sammenhæng med andre. Vi kan som mennesker ikke forstås isoleret, men må hele tiden tage vores relationer med i forståelsen af os selv og dem. Det betoner vores forbundethed og medansvarlighed for det relationelle samspil, vi indgår i. Vores erfaring er, at denne holdning og dette perspektiv giver de fleste af vores studerende oplevelsen af, at samspillet har flere muligheder end et perspektiv, hvor vi kigger mere isoleret på dig og mig i relationen.

Dette perspektiv lærer du både at praktisere selv, og du får redskaber til at lære det fra dig.


Er den 1-årige grunduddannelse i relations– og livskompetence også for forældre? 

Ja! Uddannelsen er både for forældre & fagfolk.
Cirka 1/3 af vores kursister er forældre, der ønsker at blive klogere på sig selv, og som gerne vil vide, hvorfor de gør, som de gør – ikke kun for deres egen skyld, men også for at blive endnu bedre rollemodeller for deres børn.

Uddannelsen støtter dig i at finde svar på spørgsmål som f.eks. hvorfor er det, at jeg havner i de samme konflikter igen og igen? Hvorfor er jeg bange for konflikter? Hvorfor formår jeg ikke at skabe den kontakt til mig selv og andre, som jeg dybest set længes efter? Hvad vil jeg egentlig med mit liv - både privat og professionelt? Hvordan møder jeg mine børn bedre? Hvordan undgår jeg at skælde ud, men stadig sætte mine grænser? Hvordan får jeg en tættere relation til min partner? Hvordan bliver jeg tydeligere i min måde at melde mine holdninger ud på? Hvordan kan jeg samarbejde med mit barns institution? Og hvordan lærer jeg at håndtere min vrede mere konstruktivt?

Det er vores erfaring er, at forældre efter første års undervisning føler sig stærkere funderet i sig selv og går ud i verden med en større viden om, hvad de vil, og hvad de ikke vil – og ikke mindst en større frihed til at vælge det i livet, som de længes efter.

Mange vælger at fortsætte på uddannelsens andet år og udvikle sig yderligere i feltet.

 

Handler det kun om børn på grunduddannelsen i relations- og livskompetence?

Nej, det gør det ikke.
Det handler om relationer. Og først og fremmest handler det om relationen til dig selv. Fordi den forståelse og kontakt, du har for og til dig selv er helt afgørende for, hvad du formår i dine relationer til andre. Børn såvel som voksne.
Meget af den undervisning, der handler om, hvad der er godt for børn & unges udvikling, får du gennem forståelsen for din egen opvækst. Cirka 1/5 del af undervisningen handler konkret om børn som f.eks. undervisningen i "børnesyn", "skældud" og "samtaler med børn".


Hvad kan jeg sige til min chef, at jeg lærer?

Uddannelsen er relevant på alle arbejdspladser
At du får udviklet din relationskompetence, hvilket betyder, at du får opkvalificeret dine evner til at indgå i relationer. Du vil få et større overblik over de psykiske faktorer og mønstrer, der altid er på spil, når mennesker er sammen, men som de færreste er uddannet i at kunne håndtere. Den slags som kan give anledning til lange og slidsomme konflikter, og som koster i sygedage og manglende fokus på arbejdspladsen.

 
Når vi får et større overblik over, hvad der sker mellem os mennesker, bliver det nemmere at navigere i det og finde ind til, hvad der virkelig bliver sagt, og hvad der er brug for at blive sagt og gjort for at bringe samtalen og relationen fremad – eller for at kunne opløse en konflikt.
Du får altså også konkrete redskaber og en model til bedre at kunne navigere relationelt, og du får styrket din evne til at føre opbyggende og udviklende samtaler både med børn og voksne. Samtaler, som inspirerer, forandrer, udvider perspektiverne og handlemulighederne.

Uddannelsen giver dig også en faglig viden omkring både voksne og børns psykiske udvikling og trivsel, du vil derfor også være i stand til at informere og give gode råd omkring, hvad der kunne hjælpe andre i deres relationer.

TV2´s ledelse har de seneste 2 år brugt os til at uddanne deres ledere i relationskompetence, og de har kunne se tydelige resultater på bundlinjen, fordi trivsel og salg hænger sammen.

Vi fik blandt andet denne tilbagemelding fra en leder, der havde en af sine medarbejdere på den 1-årige grunduddannelse:

"Efter god erfaring med undervisning fra hhv. Mie og Fie, har vi i Vejen Ungdomsskole valgt at sende vores klasselærer for specialklasserne afsted på den 1-årige grunduddannelse i relationskompetence.
 
Efter tre moduler, er der en mærkbar forskel at mærke i lærer-elev-relationerne, og retorikken er blevet meget anerkendende. Elevernes reaktionsmønstre bliver mødt med nysgerrighed og stor opmærksomhed på deres behov. Eleverne føler sig mødt og hørt, og respekt er noget, der bliver talt ind til, og ikke dikteret.
 
Jeg kunne ikke komme i tanker om en bedre uddannelse til at lære at forstå unge mennesker, og ikke mindst sig selv i relationen. Jeg vil til enhver tid anbefale uddannelsen til andre ledere, der har lærere indenfor specialområdet."

Pia Elena Glaser
Afdelingsleder, Vejen Ungdomsskole

 

Psyko- og familieterapeut

Hvor meget undervisning får jeg på uddannelsen?

Blackbird Institutes psyko- og familieterapeutuddannelse er berammet til fire år.
Hvert enkelt år er sammensat af 9 modulers undervisning, hvor hvert modul består af 3 dages undervisning. Alle dage fra kl.9-16.30. 

I alt får du på den 4-årige psyko- og familieterapeutiske uddannelse 864 lektioners undervisning fordelt på 36 moduler (108 uddannelsesdage).

Uddannelsestiden fordeler sig ligeligt på uddannelsens 4 år, det vil sige med 216 lektioner og 9 moduler pr.år (27 uddannelsesdage pr. år).

 

Undervisningen fordeler sig på uddannelsens fire år således:

Minimum 450 lektioners undervisning i teori og metode
Minimum 150 lektioner allokeret til egenterapi/selvrefleksion
Minimum 200 lektioners færdighedstræning og supervision i gruppe, individuelt eller i kombination heraf.

 

Hvilke eksaminer er der?

Der er tre eksaminer og fire årlige evalueringssamtaler på de fire uddannelsesår.

Efter første års undervisning afleverer du en mindre skriftlig opgave og laver en mundtlig præsentation. Når du består eksamen, får du et uddannelsesbevis i livs- og relationskompetence.

For at kunne fortsætte på uddannelsens andet år, skal du bestå eksamen på første år.

Efter andet års undervisning demonstrerer du dine evner og kompetencer i en rådgivningssession, afleverer en skriftlig opgave og laver en mundtlig præsentation. Når du består eksamen får du et familierådgiverbevis.

For at kunne fortsætte på uddannelsens tredje og fjerde år, skal du bestå eksamen på andet år. Efter fire års uddannelse, kan du gå op til den afsluttende eksamen og blive psyko- og familieterapeut. 

Du er meget velkommen til at skrive til os på:

[email protected]

– hvis du vil vide mere om eksaminerne på uddannelsens fire år. 

For at gå til eksamen på alle årene, må dit fravær fra undervisningen ikke overstige 10%. Du har altid mulighed for at indhente den undervisning, du mangler på et af vores øvrige hold. 

Alle eksaminer bedømmes som bestået/ikke bestået.

Årlig evalueringssamtale
Udover eksamen gennemfører vi ved alle uddannelsesårenes afslutning en evalueringssamtale, hvor dine fagpersonlige, rådgivningsmæssige eller terapeutiske kompetencer evalueres. Formålet med evalueringen er at vejlede og rådgive dig om dit fremadrettede uddannelsesforløb, så vi i fællesskab kan sikre, at du får det udbytte af uddannelsen, som du ønsker. 

 

Er der krav om egenterapi i løbet af uddannelsen?
Ja, 40 timer

For at kunne gå til eksamen efter fire års undervisning og blive psyko- og familieterapeut fra Blackbird Institute, skal du kunne dokumentere, at du - udover undervisningen - har modtaget minimum 40 timers terapi og/eller supervision i løbet af uddannelsens fire år. Terapien og supervisionen skal foregå hos en autoriseret psykolog eller en psykoterapeut MPF.

 

Kan jeg få merit?

Nej, det kan du ikke.

Det skyldes, at en psykoterapeutuddannelse er en efter-videreuddannelse, der er personfaglig. Det vil sige, at du undervises i faget psykoterapi teoretisk og praktisk og samtidig har den indlagt en høj grad af personlig involvering og altså et stykke personligt udviklingsarbejde. Der er således også et krav om 40 timers egenterapi, som som skal tages i løbet af de 4 år, uddannelsen løber. Udgiften til egenterapi ligger ikke i uddannelsesprisen. 

​Kvaliteten i en uddannelse til psykoterapeut er defineret i, at den skal bestå af et sammenhængende forløb på mindst fire år, hvor der arbejdes med egne temaer på den ene side og med træning af den terapeutiske samtale på den anden side – i processer og relation med andre studerende. 

 

Kan jeg få merit fra andre psykoterapeutiske institutter? 

Som udgangspunkt kan du ikke få merit for studieår på andre institutter.

Vi anbefaler alle at tage vores grunduddannelse i relationskompetence. Uddannelsens første år giver grundlæggende viden om samspillet mellem voksne og børn og interpersonelle relationer. De øvrige tre år bygger videre på undervisningen fra første år.

Muligheden for merit vurderes dog konkret for den enkelte ansøger på baggrund af eksamensbeviser, erfaring og tidligere uddannelsessted, og om ansøgeren lever op til øvrige optagelseskriterier på instituttet.  

Du er altid velkommen til at skrive til os på:

[email protected]titute.dk 
 

Er der krav om, hvor længe jeg må være om at tage uddannelsen?
Ja, det er der.

Som udgangspunkt skal du færdiggøre uddannelsens 4 år inden for 6 år fra din studiestart. Dispensation for dette krav og dermed muligheden for et længere studieforløb kan gives i særlige tilfælde og vurderes individuelt.   

 

Hvem er underviserne på uddannelsen? 

Dine undervisere er:

Fie Hørby, psyko- og familieterapeut MPF

Mie Kaae, Cand.mag i psykologi og kommunikation

Anja Skau-Andersen, psykoterapeut MPF

Mikkel Hørby, psyko- og familieterapeut MPF

Anine Boisen, psyko- og familieterapeut MPF

Annemarie Clement, psykoterapeut MPF

Meriam Al-Erhayem, psykoterapeut MPF

Liv Dhanyo, krops- og psykoterapeut MPF

 

Læs mere om de forskellige undervisere lige her.


Om Blackbird Institute

Hvad er Blackbird Institutes teoretiske fundament? 

Blackbird Institutes familieterapeutiske uddannelse hviler på en integrativ tilgang til følgende tre teoretiske grundpiller, som vi underviser dig i og lærer dig at bringe i spil i forhold til hinanden:

  • Et eksistentialistisk perspektiv, som beskæftiger sig med menneskers livsproblemer som bl.a. angst, valg, frihed og død, hvor særligt Søren Kierkegaard og Irwin D. Yalom er referenceramme.
  • Et psykodynamisk perspektiv med Sigmund Freuds psykoanalyse som referenceramme, herunder Freuds tanker og begreber om det ubevidste, forsvar og overføringer.
  • Et somatisk perspektiv, som har rod i læren om kroppens mønstre og historie, herunder teori og viden om kroppens kommunikation gennem ansigtsudtryk, stemme, mimik, gestikulation og læren om grounding, vejrtrækning og evnen til at kunne berolige eget og andres nervesystem. Referenceramme for dette perspektiv udgøres af Ditte Marcher, Peter Levine, David Deida, Alexander Lowen og Malcolm Brown.

Derudover bliver du som studerende undervist i sammenhængen mellem de teoretiske grundpiller og nyere fund og forskning inden for neurofysiologi og neuropsykologi.

Du bliver bl.a. undervist i spejlneuroner og deres betydning for menneskers evne til at ’læse’ andres mentale tilstande. Det perspektiv repræsenteres i uddannelsen ved Daniel Stern, Susan Hart, Marianne Bentzen og Paul MacLean som referenceramme.

Du møder desuden også litteratur og tanker af John Bowlby, Jesper Juul, Lars J. Sørensen, Annelise-Lise Løvlie Schibbye, Viktor Frankl og Hanne Hostrup.

 

Hvad er Blackbird Institutes og uddannelsernes formål? 

Formålet med Blackbird Institutes uddannelser er at uddanne relationskompetente familierådgivere og familieterapeuter, som er teoretisk og praktisk kvalificerede til at afholde professionelle og terapeutiske samtaler – både med familier, individuelle klienter og med par. 

Uddannelsen er fagpersonlig. Det betyder, at du som studerende, udover at få en omfattende og velfunderet teoretisk uddannelse, også vil blive ført igennem en personlig udviklingsproces. Dette gælder på alle uddannelsesårene.

Formålet med uddannelsen realiseres ved at vi:

1)    Garanterer, at du tilbydes velfunderet teoretisk undervisning baseret på både den væsentligste og nyeste viden og litteratur inden for instituttets teoretiske fundament.

2)    Sikrer dig større indsigt i og klarhed over egne mønstre og overlevelsesstrategier og styrker din evne til at indgå i relationer med større frihed. 

3)    Kvalificerer din evne til at skabe kontakt til dig selv og udvikler både dine personlige og faglige forudsætninger for selvrefleksion.

4)    Skaber både teoretiske og praktiske forudsætninger for din indsigt i den kropslige dimension af kontakten mellem mennesker og skærper din evne til at kunne mærke og italesætte, hvad der sker på såvel en klients inderside som yderside.

5)    Skærper din evne til at kunne sætte sig i den andens sted og opleve modtagerens perspektiv