Uddannelse i relationskompetence – hvad indebærer det mere konkret?

På grunduddannelsens første år bliver du uddannet i relationskompetence. Det er Blackbird Institutes formål at uddanne relationskompetente mennesker, som kan tage vare på både sig selv og andre i enhver relation.

Vi har udviklet vores egen model for relationsarbejde. Den vil du blive undervist i og efter. Modellen lærer dig at indgå ligeværdigt, empatisk og selvafgrænset i enhver relation. Både den relation du finder svær og den, som falder dig nemmere at indgå i.

Vores forståelse af relationskompetence er dialektisk. Det betyder, at vi som individer eksisterer i en nær og gensidig sammenhæng med andre. Vi kan som mennesker ikke forstås isoleret, men må hele tiden tage vores relationer med i forståelsen af os selv og dem. Det betoner vores forbundethed og medansvarlighed for det relationelle samspil, vi indgår i. Vores erfaring er, at denne holdning og dette perspektiv giver de fleste af vores studerende oplevelsen af, at samspillet har flere muligheder end et perspektiv, hvor vi kigger mere isoleret på dig og mig i relationen.

Dette perspektiv lærer du både at praktisere selv, og du får redskaber til at lære det fra dig.   

 

Hvordan foregår undervisningen?

Den 1-årige uddannelse i relationskompetence består af 9 moduler fordelt over et år. Hvert modul er af 3 dages varighed. Alle dage er fra kl.9-16.30. På hvert modul vil du møde mindst to forskellige lærere, og undervisningen vil være en dynamisk vekselvirkning mellem teori, selvrefleksion og træning for at sikre optimal læring.

 

Hvor foregår undervisningen? 

Al undervisning foregår på Blackbird Institute, Aurehøj 5A, 2900 Hellerup. 

 

Hvad koster uddannelsen? 

Uddannelsen koster kr. 49.995,- pr.år. 

Du betaler det fulde beløb, når du tilmelder dig. 

Hvis du vil betale i rater, har du mulighed for at betale beløbet i 2. rater. 
1.rate betaler du, når du tilmelder dig og reserverer dermed pladsen.
2.rate er til forfald 14. dage inden uddannelsesstart.
Ved ratebetaling tillægges der 500kr pr. rate. 

Hvis du er ansat, har du mulighed for at søge om bruttolønsordningen. 

Du er meget velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du vil vide mere om ratebetaling eller bruttolønsordningen.
Send os en mail på:

[email protected]

Eller ring på:

2211 1866

 

Hvad er uddannelsens teoretiske fundament? 

Blackbird Institutes familieterapeutiske uddannelse hviler på en integrativ tilgang til følgende tre teoretiske grundpiller, som vi underviser dig i og lærer dig at bringe i spil i forhold til hinanden:

  • Et eksistentialistisk perspektiv, som beskæftiger sig med menneskers livsproblemer som bl.a. angst, valg, frihed og død, hvor særligt Søren Kierkegaard og Irwin D. Yalom er referenceramme.
  • Et psykodynamisk perspektiv med Sigmund Freuds psykoanalyse som referenceramme, herunder Freuds tanker og begreber om det ubevidste, forsvar og overføringer.
  • Et somatisk perspektiv, som har rod i læren om kroppens mønstre og historie, herunder teori og viden om kroppens kommunikation gennem ansigtsudtryk, stemme, mimik, gestikulation og læren om grounding, vejrtrækning og evnen til at kunne berolige eget og andres nervesystem. Referenceramme for dette perspektiv udgøres af Ditte Marcher, Peter Levine, David Deida, Alexander Lowen og Malcolm Brown.

Derudover bliver du som studerende undervist i sammenhængen mellem de teoretiske grundpiller og nyere fund og forskning inden for neurofysiologi og neuropsykologi.

Du bliver bl.a. undervist i spejlneuroner og deres betydning for menneskers evne til at ’læse’ andres mentale tilstande. Det perspektiv repræsenteres i uddannelsen ved Daniel Stern, Susan Hart, Marianne Bentzen og Paul MacLean som referenceramme.

På Blackbird Institutes 4-årige uddannelse møder du desuden også litteratur og tanker af John Bowlby, Jesper Juul, Lars J. Sørensen, Annelise-Lise Løvlie Schibbye, Viktor Frankl og Hanne Hostrup.

 

Hvad er Blackbird Institutes og uddannelsernes formål? 

Formålet med Blackbird Institutes uddannelser er at uddanne relationskompetente familierådgivere og familieterapeuter, som er teoretisk og praktisk kvalificerede til at afholde professionelle og terapeutiske samtaler – både med familier, individuelle klienter og med par. 

Uddannelsen er fagpersonlig. Det betyder, at du som studerende, udover at få en omfattende og velfunderet teoretisk uddannelse, også vil blive ført igennem en personlig udviklingsproces. 

Formålet med uddannelsen realiseres ved at vi:

1)    Garanterer, at du tilbydes velfunderet teoretisk undervisning baseret på både den væsentligste og nyeste viden og litteratur inden for instituttets teoretiske fundament.

2)    Sikrer dig større indsigt i og klarhed over egne mønstre og overlevelsesstrategier og styrker din evne til at indgå i relationer med større frihed. 

3)    Kvalificerer din evne til at skabe kontakt til dig selv og udvikler både dine personlige og faglige forudsætninger for selvrefleksion.

4)    Skaber både teoretiske og praktiske forudsætninger for din indsigt i den kropslige dimension af kontakten mellem mennesker og skærper din evne til at kunne mærke og italesætte, hvad der sker på såvel en klients inderside som yderside.

5)    Skærper din evne til at kunne sætte sig i den andens sted og opleve modtagerens perspektiv

 

Hvor meget tid skal jeg regne med at bruge mellem modulerne?

Som udgangspunkt er uddannelsen lavet, så du kan have både fuldtidsarbejde og familie samtidig med, at du studerer. Vi opfordrer til, at du mødes med din studiegruppe mindst en gang mellem modulerne på et møde af cirka 3 timers varighed, hvor I sammen vil gennemgå modulets læring og integrere den teori og undervisning, du har modtaget. 
Når du tilmelder dig uddannelsen, får du en litteraturliste som består af 9 fagbøger svarende til en bog mellem hvert modul. 

 

Kan jeg møde jer, før jeg tilmelder mig uddannelsen?

Ja, det kan du! 1 gang om måneden inviterer Blackbird Institute dig til en informationsaften.

På vores informationsaftener vil vi fortælle om uddannelsens indhold og det videnskabelige grundlag, Blackbird Institute hviler på. Du får en smagsprøve på det, du vil lære på uddannelsen, og du hører om de krav, der stilles til dig i løbet af uddannelsen.

 

Hvornår er næste informationsaften? 

D. 29. November kl. 18-19.30 på Blackbird Institute, Aurehøj 5A, 2900 Hellerup. 

Tilmeld dig på [email protected]

På vores informationsaftener er det ofte følgende 5 spørgsmål, der bliver stillet:

 
1. Er den 1-årige grunduddannelse i relationskompetence også for forældre? 

Ja! Uddannelsen er både for forældre & fagfolk.
I de 3 år vi har haft uddannelsen, kan vi se, at 1/3 af vores kursister er forældre, der ønsker at blive klogere på sig selv, og som gerne vil vide, hvorfor de gør, som de gør – ikke kun for deres egen skyld, men også for at blive endnu bedre rollemodeller for deres børn.

F.eks. hvorfor er det, at jeg havner i de samme konflikter igen og igen? Hvorfor er jeg bange for konflikter? Hvorfor formår jeg ikke at skabe den kontakt til mig selv og andre, som jeg dybest set længes efter? Hvad vil jeg egentlig med mit liv - både privat og professionelt? Hvordan møder jeg mine børn bedre? Hvordan undgår jeg at skælde ud, men stadig sætte mine grænser? Hvordan får jeg en tættere relation til min partner? Hvordan bliver jeg tydeligere i min måde at melde mine holdninger ud på? Og hvordan lærer jeg at håndtere min vrede mere konstruktivt?

Det er nogle af de spørgsmål, som uddannelsen støtter dig i at finde svar på, og vores erfaring er, at forældre efter dette år føler sig stærkere funderet i sig selv og går ud i verden med en større viden om, hvad de vil, og hvad de ikke vil – og ikke mindst en større frihed til at vælge det i livet, som de længes efter.


2. Hvad koster den 1-årige grunduddannelse i relationskompetence?  

Uddannelsen koster kr.49.995,-


3. Kan beløbet betales i rater?

Ja, det kan det godt.
Hvis du vil betale i rater, har du mulighed for at betale beløbet i to lige store rater. 
1.rate betaler du, når du tilmelder dig, og du reserverer dermed pladsen.
2.rate er til forfald 14. dage inden uddannelsesstart.
Ved ratebetaling er der et tillæg på kr.500,- pr. rate.


4. Hvad kan jeg sige til min chef, at jeg lærer?

At du får udviklet din relationskompetence, hvilket betyder, at du får opkvalificeret dine evner til at indgå i relationer. Du vil få et større overblik over de psykiske faktorer og mønstrer, der altid er på spil, når mennesker er sammen, men som de færreste er uddannet i at kunne håndtere. Den slags som kan give anledning til lange og slidsomme konflikter, og som koster i sygedage og manglende fokus på arbejdspladsen.
 
Når vi får et større overblik over, hvad der sker mellem os mennesker, bliver det nemmere at navigere i det og finde ind til, hvad der virkelig bliver sagt, og hvad der er brug for at blive sagt og gjort for at bringe samtalen og relationen fremad – eller for at kunne opløse en konflikt.
Du får altså også konkrete redskaber og en model til bedre at kunne navigere relationelt, og du får styrket din evne til at føre opbyggende og udviklende samtaler både med børn og voksne. Samtaler, som inspirerer, forandrer, udvider perspektiverne og handlemulighederne.

Uddannelsen giver dig også en faglig viden omkring både voksne og børns psykiske udvikling og trivsel, du vil derfor også være i stand til at informere og give gode råd omkring, hvad der kunne hjælpe andre i deres relationer.

TV2´s ledelse har de seneste 2 år brugt os til at uddanne deres ledere i relationskompetence, og de har kunne se tydelige resultater på bundlinjen, fordi trivsel og salg hænger sammen.

Vi fik blandt andet denne tilbagemelding fra en leder, der havde en af sine medarbejdere på den 1-årige grunduddannelse:

"Efter god erfaring med undervisning fra hhv. Mie og Fie, har vi i Vejen Ungdomsskole valgt at sende vores klasselærer for specialklasserne afsted på den 1-årige grunduddannelse i relationskompetence.
 
Efter tre moduler, er der en mærkbar forskel at mærke i lærer-elev-relationerne, og retorikken er blevet meget anerkendende. Elevernes reaktionsmønstre bliver mødt med nysgerrighed og stor opmærksomhed på deres behov. Eleverne føler sig mødt og hørt, og respekt er noget, der bliver talt ind til, og ikke dikteret.
 
Jeg kunne ikke komme i tanker om en bedre uddannelse til at lære at forstå unge mennesker, og ikke mindst sig selv i relationen. Jeg vil til enhver tid anbefale uddannelsen til andre ledere, der har lærere indenfor specialområdet."

Pia Elena Glaser
Afdelingsleder, Vejen Ungdomsskole


5. Handler det kun om børn?

Nej, det gør det ikke.
Det handler om relationer. Og først og fremmest handler det om relationen til dig selv. Fordi den forståelse og kontakt, du har for og til dig selv er helt afgørende for, hvad du formår i dine relationer til andre. Børn såvel som voksne.
Meget af den undervisning, der handler om, hvad der er godt for børn & unges udvikling, får du gennem forståelsen for din egen opvækst. Cirka 1/5 del af undervisningen handler konkret om børn som f.eks. undervisningen i "skældud" og "samtaler med børn".

 

Hvor meget undervisning får jeg på uddannelsen?

Blackbird Institutes familieterapeutuddannelse er berammet til fire år.
Uddannelsen er opbygget af en 2-årig grunduddannelse, som består af en 1-årig uddannelse i relationskompetence og en 1-årig uddannelse i familierådgivning og en derpå følgende 2-årig overbygning i familieterapi. 

Hvert enkelt år er sammensat af 9 modulers undervisning, hvor hvert modul består af 3 dages undervisning. Alle dage fra kl.9-16.30. 

I alt får du på den 4-årige familieterapeutiske uddannelse 864 lektioners undervisning fordelt på 36 moduler (108 uddannelsesdage).

Uddannelsestiden fordeler sig ligeligt på uddannelsens 4 år, det vil sige med 216 lektioner og 9 moduler pr.år (27 uddannelsesdage pr. år).

Undervisningen fordeler sig på uddannelsens fire år sådan her:

Minimum 450 lektioners undervisning i teori og metode
Minimum 150 lektioner allokeret til egenterapi/selvrefleksion
Minimum 200 lektioners færdighedstræning og supervision i gruppe, individuelt eller i kombination heraf.

 

Hvilke eksaminer er der?

Der er fire eksaminer og fire årlige evalueringssamtaler på den 4-årige familieterapeutiske uddannelse.

For at kunne fortsætte fra grunduddannelsens første år til grunduddannelsens andet år, skal du bestå en eksamen, som gennemføres på grunduddannelsens første år modul 9.

For at kunne fortsætte til den to-årige familieterapeutiske overbygning (3.+ 4. år), skal du bestå en eksamen, som gennemføres på 2. årets modul 9.

Når du har afsluttet uddannelsen fjerde og sidste år, kan du indstille dig til den afsluttende eksamen. Den afsluttende eksamen ligger udover uddannelsens 36 moduler og betales særskilt. 

Du er meget velkommen til at skrive til os på:

[email protected]

– hvis du vil vide mere om den afsluttende eksamen på 4. år. 

For at gå til eksamen på alle årene, må dit fravær fra undervisningen ikke overstige 10%. Du har altid mulighed for at indhente den undervisning, du mangler på et af vores øvrige hold. 

Alle eksaminer bedømmes som bestået/ikke bestået.

Årlig evalueringssamtale
Udover eksamen gennemfører vi ved alle uddannelsesårenes afslutning en evalueringssamtale, hvor dine fagpersonlige, rådgivningsmæssige eller terapeutiske kompetencer evalueres. Formålet med evalueringen er at vejlede og rådgive dig om dit fremadrettede uddannelsesforløb, så vi i fællesskab kan sikre, at du får det udbytte af uddannelsen, som du ønsker. 

 

Kan jeg få merit? 

Som udgangspunkt kan du ikke få merit for studieår på andre institutter.

Vi anbefaler alle at tage vores grunduddannelse i relationskompetence. Uddannelsens første år giver grundlæggende viden om samspillet mellem voksne og børn og interpersonelle relationer. De øvrige tre år bygger videre på undervisningen fra første år.

Muligheden for merit vurderes dog konkret for den enkelte ansøger på baggrund af eksamensbeviser, erfaring og tidligere uddannelsessted, og om ansøgeren lever op til øvrige optagelseskriterier på instituttet.  

Du er altid velkommen til at skrive til os på:

[email protected] 
 

Er der krav om, hvor længe jeg må være om at tage uddannelsen?
Som udgangspunkt skal du færdiggøre uddannelsens 4 år inden for 6 år fra din studiestart. Dispensation for dette krav og dermed muligheden for et længere studieforløb kan gives i særlige tilfælde og vurderes individuelt.   

 

Hvem er underviserne på uddannelsen? 

Dine undervisere er:

Fie Hørby, psyko- og familieterapeut MPF

Anja Skau-Andersen, psykoterapeut

Mikkel Hørby, familieterapeut 

Mie Kaae, Mastercoach

Katrine Axholm, psykoterapeut MPF

Anine Boisen, familieterapeut

 

Blackbird Institutes Privatlivsspolitik

Blackbird Institutes privatlivspolitik har til formål både indadtil og udadtil at skabe tryghed i forhold til, hvordan vi på instituttet behandler de oplysninger, vi indsamler fra vores studerende og øvrige kunder, vores nyhedsbrevslæsere, ansatte og undervisere. 

 

Vi opdaterer løbende vores Privatlivspolitik, så der altid er overensstemmelse mellem lovgivningen og vores måde at behandle de oplysninger, du betror os.  

Blackbird Institute er dataansvarlig for de oplysninger, vi modtager fra dig. Vores kontaktoplysninger er:

 

Blackbird Institute

Skovvænget 14B 

3100 Hornbæk

CVR-nr 39201003

Tlf. 22111866

Email: [email protected] 

 

Kategorier af personoplysninger: Hvilke informationer indsamler vi

 

Studerende på instituttet: Når du skal optages på en af vores uddannelser har vi brug for dit navn, din emailadresse samt oplysninger om tidligere uddannelser og erhvervserfaring. Sidstnævnte beder vi om i form af eksamensbeviser og et CV, der angiver nuværende og forhenværende arbejdssteder, ansættelsesvarighed og titler. Disse oplysninger er vi forpligtet til at indhente som et evalueret psykoterapeutisk institut. Du kan læse mere om vores forpligtelser som et evalueret institut på www.reflektor.nu 

 

I løbet af uddannelsen gemmer vi desuden udtalelser ifm. dine eksaminer som dokumentation for din faglige udvikling. I henhold til vores forpligtelser som et evalueret institut uddeler og indsamler vi ligeledes spørgeskemaer om uddannelsens kvalitet, som du udfylder med navn i løbet af uddannelsen. 

 

Modtager af vores nyhedsbrev: Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, beder vi om din emailadresse. 

 

Deltager i arrangementer: Når du tilmelder dig vores foredrag og vores kurser registrerer vi dit navn og din emailadresse på en deltagerliste, så vi kan kontakte dig og give dig praktisk information om det arrangement, du er tilmeldt. 

 

Kontakter du os: Når du skriver til os via kontaktformularen på vores hjemmeside, oplyser du din emailadresse. 

Formål: Hvordan anvender vi dine informationer

 

Eksamensbeviser og oplysninger om erhvervserfaring: Disse oplysninger anvender vi alene som dokumentation for at du lever op til vores adgangskrav. Oplysningerne bliver ikke videredistribueret eller overdraget til 3. part.

 

Blackbird Institutes nyhedsbrev og din emailadresse: Er du tilmeldt vores nyhedsbrev, indgår din emailadresse på en liste over modtagere af Blackbird Institutes nyhedsbrev. Ved din tilmelding giver du tilladelse til, at vores nyhedsbrev sendes til dig 1-2 gange om ugen. 

 

Kontaktformularen og din emailadresse: Når du skriver til os via kontaktformularen bruger vi udelukkende din emailadresse til at sende et svar på din henvendelse. 

 

E-mailadresse til andet brug: Når du tilmelder dig vores arrangementer, kurser og uddannelser, bruger vi din emailadresse til at kontakte dig og sende dig tilmeldingsbekræftelser, fakturaer samt praktisk og generel information om arrangementet, du er tilmeldt.

 

Uddannelsesrelaterede oplysninger:  I løbet af uddannelsen udarbejder og gemmer vi skriftlige udtalelser ifm. eksamen og evalueringer som dokumentation for og støtte til din faglige udvikling.

 

Modtagere og databehandlere: Hvem har adgang til dine oplysninger 

Vi videregiver eller overlader personoplysninger som emailadresse, navn, adresse og telefonnummer til relevante medarbejdere, herunder regnskabs- og administrativt personale. 

 

 

Studerende: Optagelsesdokumenter samt oplysninger relateret til din faglige udvikling gemmes elektronisk og kan udelukkende tilgås af Blackbird Institutes indehavere, faste undervisere og Blackbird Institutes administrative institutleder. 

 

Dit navn og din emailadresse registrerer vi på vores elektroniske deltagerlister, som vi bruger til at registrere dine fraværstimer på. Disse lister kan tilgås af vores administrative personale. 

 

Modtagere af vores nyhedsbrev: Vi anvender en professionel nyhedsbrevstjeneste, Mailchimp, som vi har indgået en databehandleraftale med. Det betyder, at der bliver passet godt på din emailadresse og at den ikke bruges til andet end at sende dig nyhedsbreve fra Blackbird Institute. Nyhedsbrevene indeholder tekster om familiefaglige emner og markedsføring for vores arrangementer, kurser og uddannelser.  

 

Modtager af fakturaer: Når du handler med Blackbird Institute, sender vi dig fakturaer via din emailadresse. Vi anvender et professionelt faktureringssystem, Dinero, som vi har indgået en databehandleraftale med. Det betyder, at der bliver passet godt på din emailadresse. 

 

Opbevaring: Hvordan gemmer vi dine informationer

Blackbird Institute gemmer udelukkende dine oplysninger elektronisk i en Office365 cloud-løsning. Modtager vi dokumenter fra dig i papirformat, indscanner vi det og gemmer det elektronisk. Herefter makulerer vi de pågældende dokumenter. 

 

Tid: Hvor længe gemmer vi dine informationer

Når vi opbevarer dine personoplysninger lægger vi vægt på dels, hvor længe vi har behov for oplysningerne, for at yde dig den service, vi gerne vil yde til dig som kunde og dels i forhold til lovgivningskravene.

 

I henhold til skatte- og bogføringsloven opbevarer vores bogholderi dine faktureringsoplysninger i 5 år efter vi senest har sendt dig en faktura i vores elektroniske faktureringssystem. Herefter slettes de. 

 

Dine uddannelsesrelaterede oplysninger (eksamensbevis, oplysninger om erhvervserfaring samt evalueringsnotater om din faglige udvikling) gemmer vi ligeledes elektronisk i 5 år efter du har afsluttet uddannelsen hos Blackbird Institute. Herefter slettes de. 

 

Emailadresser: Du kan til en hver tid framelde dig vores nyhedsbrev ved et enkelt klik i bunden af vores nyhedsbreve.  Framelder du dig nyhedsbrevet vil din emailadresse automatisk blive fjernet fra listen over modtagere. 

 

Server og hjemmesideudvikling

Blackbird Institutes hjemmeside hostes hos Dandomain og drives vha. det professionelle værktøj mono.net. 

 

Sociale medier

Blackbird Institute har profiler på Facebook og Instagram.

 

Billeder

Blackbird institute fotograferer og filmer undervisningssituationer til markedsføringsbrug. I henhold til GDPR indhenter instituttet særskilte samtykker fra personer, som figurerer på billeder og informerer om det specifikke formål billedet skal bruges til, såfremt billedet bliver offentliggjort på instituttets hjemmeside, sociale medier eller anvendt i trykt eller online markedsføringsmateriale.

 

Blackbird Institute videregiver eller sælger ikke fotografier eller videosekvenser til 3. part. 

 

Hvad er dine rettigheder

Du kan til enhver tid bede os oplyse, hvilke informationer om dig, vi har gemt. Du kan til enhver tid bede os om at slette enkelte eller alle af de oplysninger om dig, vi har gemt. Hvis du har spørgsmål, ønsker at vide noget om, hvilke oplysninger, vi har om dig eller ønsker dine oplysninger slettet, kan du kontakte os på 22111866 eller [email protected]

 

Blackbird Institutes Handelsbetingelser

Tilmelding og betaling

Ved tilmelding til Blackird Institutes uddannelser forfalder enten det fulde beløb eller 1. rate på en af følgende to ratebetalingsordninger:

1) Betaling sker i to lige store rater: 1. rate faktureres, når du tilmelder dig.
2.rate er til forfald 14. dage inden uddannelsesstart.
Der tillægges 500 kr. i administrationsgebyr pr. rate.  

2) Betaling sker i ni lige store rater. 1. rate faktureres, når du tilmelder dig. Derefter forfalder en rate pr. måned i efterfølgende måneder. Der tillægges 1000 kr. i administrationsgebyr på de første to rater. 

 

Ved tilmelding til kortere forløb, workshops og foredrag faktureres det fulde beløb ved tilmelding. 

 

Afbestilling 

Fortryder du din tilmelding eller bliver du forhindret i at deltage, skal afbestilling ske ved henvendelse på mail til [email protected] 

 

Uddannelser
Ved afbestilling på email 30 dage inden uddannelsesstart refunderes det fulde beløb minus 5% i administrationsgebyr. Ved afbestilling på email 29-14 dage inden uddannelsesstart refunderes 50% af det betalte beløb. Ved afbestilling mindre end 14 dage før uddannelsens start refunderes beløbet ikke. Rategebyrer refunderes ikke. 

 

Kurser, workshops, foredrag
Ved afbestilling 30 dage inden opstart refunderes det fulde beløb minus 10% I administrationsgebyr.
Ved afbestilling 29-14 dage inden opstart refunderes 50%.
Ved afbestilling mindre end 14 dage før opstart refunderes købet ikke. 

 

Betalingsmetode & frister
Ved tilmelding fremsendes faktura pr email. Ønske om betaling via EAN samt EAN-nummer oplyses ved tilmelding til [email protected] 

 

Beløbet indbetales på bankkonto:
Bank / Reg.nr. 3409 / Kontonr. 12532326

Forfaldsdato - Netto 8 dage. Fakturanr. bedes angivet ved bankoverførsel 

 

Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70% samt et gebyr på 100,00. Ved tilmelding 14 dage før opstart er betalingsfristen netto 3 dage.