Kalender

Relationskompetence

1. ÅR

HOLD: SEPTEMBER 2018
Modul 1: 23.-25.september 2018

 • Det personlige lederskab 1
 • Det nye børnesyn
 • Kroppens betydning

Modul 2:  4.-6. november 2018

 • Relationskompetence 1
 • Selvrefleksivitet og –afgrænsning
 • Det personlige sprog

Modul 3: 17.-19. december 2018

 • Relationskompetence 2
 • Den dialektiske relationsmodel
 • Mønsterbrydning

Modul 4: 13.-15. januar 2018

 • Tilknytningens betydning
 • Egne tilknytningsmønstre
 • Hjernens udvikling

Modul 5: 18.-20. februar 2019

 • Voksen-barn relationer
 • Empati og kontakt
 • Skældud og dets alternativer

Modul 6: 11.-13. marts 2019

 • Det personlige lederskab 2
 • Samtaler med børn
 • Bodymind metoden

Modul 7: 8.-10. april 2019

 • Den ressourcestærke familie
 • Kropslig relationskompetence
 • Livskraft og trivsel

Modul 8: 13.-15. maj 2019

 • Livsvalg
 • Arvegods og vraggods
 • Hvad vil du virkelig?

Modul 9: 15.-17. juni 2019

 • Certificering
  En skriftlig opgave efterfulgt af en mundtlig fremlæggelse

 

HOLD: APRIL 2018
Modul 1: 9.-11.april 2018

 • Det personlige lederskab 1
 • Det nye børnesyn
 • Kroppens betydning

Modul 2:  11.-13.maj 2018

 • Relationskompetence 1
 • Selvrefleksivitet og –afgrænsning
 • Det personlige sprog

Modul 3: 10.-12.juni 2018

 • Relationskompetence 2
 • Den dialektiske relationsmodel
 • Mønsterbrydning

Modul 4: 12.-14.august 2018

 • Tilknytningens betydning
 • Egne tilknytningsmønstre
 • Hjernens udvikling

Modul 5: 17.-19.september 2018

 • Voksen-barn relationer
 • Empati og kontakt
 • Skældud og dets alternativer

Modul 6: 8.-10.oktober 2018

 • Det personlige lederskab 2
 • Samtaler med børn
 • Bodymind metoden

Modul 7: 11.-13.november 2018

 • Den ressourcestærke familie
 • Kropslig relationskompetence
 • Livskraft og trivsel

Modul 8: 3.-5.december 2018

 • Livsvalg
 • Arvegods og vraggods
 • Hvad vil du virkelig?

Modul 9: 7.-9. januar 2019

 • Certificering
  En skriftlig opgave efterfulgt af en mundtlig fremlæggelse

_______________________________

HOLD: OKTOBER 2017
Modul 1: 26.-27.oktober 2017

 • Relationskompetence
 • Selvrefleksivitet & –afgrænsning
 • Det personlige sprog

Modul 2: 23.-24.november 2017

 • Lederskab uden krænkelser 1
 • Det nye børnesyn
 • Den dialektiske relationsmodel

Modul 3: 25.-26.januar 2018

 • Den vigtigste relation i familien
 • Parforholdsdynamikker
 • Det moderne konfliktperspektiv

Modul 4: 22.-23.februar 2018

 • Tilknytningens betydning
 • Tilknytningsteori
 • Egen tilknytningsstil

Modul 5: 22.-23.marts 2018

 • Voksen-barn relationer
 • Empati & kontakt
 • Skældud og dets alternativer

Modul 6: 16.-17.april 2018

 • Skam - medfødt eller tillært
 • Nervesystemets beredskab

Modul 7: 28.-29. maj 2018

 • Familiens fundament
 • Ligeværdighed, autenticitet, integritet og ansvarlighed
 • Skilsmisse

Modul 8: 21.-22. juni 2018

 • Det personlige lederskab 2
 • Samtaler med børn
 • Bodymind metoden

Modul 9: 19.-20.august 2018

 •  Hvad vil du egentlig?
 • Livsvalg & livsmission
 • Arvegods og vraggods

Modul 10: 10.-11.september 2018

 • Certificering
  En skriftlig opgave efterfulgt af en mundtlig fremlæggelse

_______________________________

 

 

Familierådgiver uddannelse datoer

Familierådgiver

2. ÅR

HOLD: MAJ 2018

Modul 1: 1.-3. maj 2018

 • Værdiforestillinger
 • Ligeværdighed, integritet, autenticitet og ansvarlighed
 • Relationskompetence

Modul 2: 4.-6.juni 2018

 • Kroppens fortællinger
 • Kontakt
 • Empati

Modul 3: 19.-21.august 2018

 • Rådgivningstræning
 • Familierådgivermodellen
 • Træning i grupper

Modul 4: 9.-11.september 2018

 • Parforholdet - den vigtigste relation i familien
 • Relationsmønstre i parforholdet
 • Maskulinitet & femininitet

Modul 5: 21.-23.oktober 2018

 • Skam - medfødt og tillært
 • Skammens betydning
 • Nervesystemets beredskab

Modul 6: 19.-21.november 2018

 • Familiekriser
 • Misbrug
 • Afmagt & skyld

Modul 7: 10.-12.december 2018

 • Familieeftersyn
 • Træning i familieeftersynet
 • Supervision

Modul 8: 7.-9.januar 2019

 • Rådgivningstræning
 • Familierådgivermodellen
 • Demonstration & supervision

Modul 9: 4.-6.februar 2019

 • Eksamen
  En praktisk prøve bestående af en familierådgivning og
  en mundtlig fremstilling ud fra et tildelt teoretisk emne

_______________________________

HOLD: SEPT. 2017

Modul 1: 4.-5.september 2017

 • Kroppens fortællinger

Modul 2: 9.-10.oktober 2017

 • Samtaletræning

Modul 3: 13.-14.november 2017

 • Familiedynamikker

Modul 4: 11.-12.december 2017

 • Egen tilknytningsstil

Modul 5: 15.-16.januar 2018

 • Samtaletræning

Modul 6: 26.-27.februar 2018

 • Parforholdsdynamikker 2

Modul 7: 19.-20.marts 2018

 • Familierådgivning

Modul 8: 23.-24.april 2018

 • Integration

Modul 9: 14.-15. maj 2018

 • Samtaletræning

Modul 10: 17.-18. juni 2018

 • Certificering

_______________________________

Familieterapeut

3. & 4. ÅR

OPSTART EFTERÅR 2018