Kalender

Relations- og livskompetence

1. ÅR

HOLD: November 2020

Modul 1: 29.november - 1.december 2020

 • Relationskompetence
 • Selvrefleksivitet og selvafgrænsning
 • Grounding

Modul 2: 31.januar -2.februar 2021

 • Det nye børnesyn
 • Parforholdsmønstre
 • Indre - og ydrestyring

Modul 3: 22.-24.marts 2021

 • Den dialektiske relationskompetencemodel
 • Konvergent og divergent tænkning
 • Konflikthåndtering

Modul 4: 26.-28.april 2021

 • Tilknytningens betydning
 • Egne tilknytningsmønstre
 • Hjernens udvikling

Modul 5: 31.maj -2.juni  2021

 • Empati og kontakt
 • Skældud og dets alternativer
 • Voksen-barn relationer

Modul 6: 11.-13.august 2021

 • Samtaler med børn 1
 • Bodymind metoden
 • Skriveterapeutisk metode

Modul 7: 15.-17.september 2021

 • Den ressourcestærke familie
 • Kropslig relationskompetence
 • Livskraft og trivsel

Modul 8: 13.-15.oktober 2021

 • Livsvalg
 • Eksistentiel længsel
 • Hvad vil du virkelig?

Modul 9: 10.-12.november 2021

 • Certificering
 • En skriftlig opgave efterfulgt af en mundtlig fremlæggelse

 

1. ÅR

HOLD: Oktober 2020

Modul 1: 18.- 20. oktober 2020

 • Relationskompetence
 • Selvrefleksivitet og selvafgrænsning
 • Grounding

Modul 2: 14.-16. november 2020

 • Det nye børnesyn
 • Parforholdsmønstre
 • Indre - og ydrestyring

Modul 3: 17.-19. december 2020

 • Den dialektiske relationskompetencemodel
 • Konvergent og divergent tænkning
 • Konflikthåndtering

Modul 4: 9.-11. januar 2021

 • Tilknytningens betydning
 • Egne tilknytningsmønstre
 • Hjernens udvikling

Modul 5: 6.-8. februar 2021

 • Empati og kontakt
 • Skældud og dets alternativer
 • Voksen-barn relationer

Modul 6: 4.-6. marts 2021

 • Samtaler med børn 1
 • Bodymind metoden
 • Skriveterapeutisk metode

Modul 7: 9.-11. april 2021

 • Den ressourcestærke familie
 • Kropslig relationskompetence
 • Livskraft og trivsel

Modul 8: 8.-10.maj 2021

 • Livsvalg
 • Eksistentiel længsel
 • Hvad vil du virkelig?

Modul 9: 12.-14.juni 2021

 • Certificering
 • En skriftlig opgave efterfulgt af en mundtlig fremlæggelse

                                                 

1. ÅR

HOLD: Juni 2020

Modul 1: 11.-13. juni 2020

 • Relationskompetence
 • Selvrefleksivitet og selvafgrænsning
 • Grounding

Modul 2: 9.-11. august 2020

 • Det nye børnesyn
 • Parforholdets betydning i familien
 • Indre - og ydrestyring

Modul 3: 13.-15. september 2020

 • Den dialektiske relationskompetencemodel
 • Konvergent og divergent tænkning
 • Konflikthåndtering

Modul 4: 29.-31. oktober 2020

 • Tilknytningens betydning
 • Egne tilknytningsmønstre
 • Hjernens udvikling

Modul 5: 22.-24. november 2020

 • Empati og kontakt
 • Skældud og dets alternativer
 • Voksen-barn relationer

Modul 6: 14.-16. december 2020

 • Samtaler med børn 1
 • Bodymind metoden
 • Stemmetræning

Modul 7: 28.-30. januar 2021

 • Den ressourcestærke familie
 • Kropslig relationskompetence
 • Livskraft og trivsel

Modul 8: 1.-3. marts 2021

 • Livsvalg
 • Eksistentiel længsel
 • Hvad vil du virkelig?

Modul 9: 12.-14. april 2021

 • Certificering
 • En skriftlig opgave efterfulgt af en mundtlig fremlæggelse

                                                 

1. ÅR

HOLD: Februar 2020

Modul 1: 24.- 26. februar 2020

 • Relationskompetence
 • Selvrefleksivitet og selvafgrænsning
 • Grounding

Modul 2: 30. marts-1. april 2020

 • Det nye børnesyn
 • Parforholdsmønstre
 • Indre - og ydrestyring

Modul 3: 4.-6. maj 2020

 • Den dialektiske relationskompetencemodel
 • Konvergent og divergent tænkning
 • Konflikthåndtering

Modul 4: 8.-10. juni 2020

 • Tilknytningens betydning
 • Egne tilknytningsmønstre
 • Hjernens udvikling

Modul 5: 17.-19. august 2020

 • Empati og kontakt
 • Skældud og dets alternativer
 • Voksen-barn relationer

Modul 6: 16.-18. september 2020

 • Samtaler med børn 1
 • Bodymind metoden
 • Skriveterapeutisk metode

Modul 7: 21.-23. oktober 2020

 • Den ressourcestærke familie
 • Kropslig relationskompetence
 • Livskraft og trivsel

Modul 8: 18.-20. november 2020

 • Livsvalg
 • Eksistentiel længsel
 • Hvad vil du virkelig?

Modul 9: 25.-27. januar 2021

 • Certificering
 • En skriftlig opgave efterfulgt af en mundtlig fremlæggelse

                                                 

 

 

 

Familierådgiver uddannelse datoer

Familierådgiver

2. ÅR

HOLD: Maj 2021

Modul 1: 11.-13. maj 2021

 • Værdiforestillinger
 • Ligeværdighed, integritet, autenticitet og ansvarlighed
 • Relationskompetence

Modul 2: 23.-25. juni 2021

 • Kroppens fortællinger
 • Empati & kontakt
 • Familierådgivermodellen

Modul 3: 26.-28. august 2021

 • Skam - medfødt og tillært
 • Skammens betydning og nervesystemets beredskab
 • Rådgivningstræning

Modul 4: 27.-29. september 2021

 • Parforholdet - den vigtigste relation i familien
 • Relationsmønstre i parforholdet
 • Maskulinitet & feminitet

Modul 5: 1.-3.november 2021

 • Samtaler med børn 2 
 • Etik
 • Rådgivningstræning + supervision

Modul 6: 1.-3.december 2021

 • Familiekriser
 • Misbrug
 • Fra afmagt til god kontakt

Modul 7: 9.-11.januar 2022

 • Skilsmisse
 • Rådgivningstræning
 • Supervision

Modul 8: 6.-8.februar 2022

 • Familiesynet
 • Rådgivningstræning
 • Supervision

Modul 9: 8.-10.marts 2022

 • Certificering
  En skriftlig opgave på baggrund af en familierådgivning samt en mundtlig fremlæggelse. 

                                                 

 

2. ÅR

HOLD: September 2020

Modul 1: 2.-4. september 2020

 • Værdiforestillinger
 • Ligeværdighed, integritet, autenticitet og ansvarlighed
 • Relationskompetence

Modul 2: 4.-6. oktober 2020

 • Kroppens fortællinger
 • Empati & kontakt
 • Familierådgivermodellen

Modul 3: 8.-10. november 2020

 • Skam - medfødt og tillært
 • Skammens betydning
 • Nervesystemets beredskab

Modul 4: 6.-8. december 2020

 • Familiekriser
 • Misbrug
 • Fra afmagt til god kontakt

Modul 5: 6.-8. januar 2021

 • Samtaler med børn 2 
 • Rådgivningstræning + supervision
 • Etik

Modul 6: 3.-5. februar 2021

 • Parforholdet - den vigtigste relation i familien
 • Relationsmønstre i parforholdet
 • Maskulinitet & feminitet

Modul 7: 10.-12. marts 2021

 • Rådgivningstræning + supervision
 • Skilsmisse
 • Integration

Modul 8: 15.-17. april 2021

 • Familiesynet
 • Rådgivningstræning + supervision
 • Skriveterapeutisk proces

Modul 9: 19.-21. maj 2021

 • Certificering
  En skriftlig opgave på baggrund af en familierådgivning samt en mundtlig fremlæggelse. 

                                                 

 

2. ÅR

HOLD: Juni 2020

Modul 1: 17.-19. juni 2020

 • Værdiforestillinger
 • Ligeværdighed, integritet, autenticitet og ansvarlighed
 • Relationskompetence

Modul 2: 20.-22. august 2020

 • Kroppens fortællinger
 • Empati & kontakt
 • Familierådgivermodellen

Modul 3: 9.-11. september 2020

 • Skam - medfødt og tillært
 • Skammens betydning
 • Nervesystemets beredskab

Modul 4:  7.-9. oktober 2020

 • Familiekriser
 • Misbrug
 • Fra afmagt til god kontakt

Modul 5: 4.-6. november 2020

 • Samtaler med børn 2 
 • Rådgivningstræning + supervision
 • Etik

Modul 6: 2.-4. december 2020

 • Parforholdet - den vigtigste relation i familien
 • Relationsmønstre i parforholdet
 • Maskulinitet & feminitet

Modul 7: 21.-23. januar 2021

 • Rådgivningstræning + supervision
 • Skilsmisse
 • Integration

Modul 8:  24.-26. februar 2021

 • Familiesynet
 • Rådgivningstræning + supervision
 • Skriveterapeutisk proces

Modul 9: 6.-8. april 2021

 • Certificering
  En skriftlig opgave på baggrund af en familierådgivning samt en mundtlig fremlæggelse. 

                                                 

 

 

Familie- og psykoterapeut

3. ÅR 

HOLD: Juni 2021

Modul 1: 16.-18.juni 2021

 • Tilknytningsstile i relation til nervesystemet

Modul 2: 18.- 20.august 2021

 • Parforholdsdynamikker i et tilknytningsperspektiv

Modul 3: 23.-25.september 2021

 • Skammens væsen i parforholdet

Modul 4: 10.-12.oktober 2021

 • Kropsterapeutiske metoder i parterapi

Modul 5: 17.-19.november 2021

 • Kropskontakt og seksualitet

Modul 6: 13.-15.december 2021

 • Psykiske lidelser i et samfundsperspektiv

Modul 7: 12.-14.januar 2022

 • Misbrug og samhørighed i parforholdet

Modul 8: 9.-11.februar 2022

 • Tab og udvikling

Modul 9: 16.-18.marts 2022

 • Evaluering

                                                 

3. ÅR 

HOLD: August 2020

Modul 1: 12.-14.august 2020

 • Tilknytningsstile i relation til nervesystemet

Modul 2: 30.september - 2.oktober 2020

 • Parforholdsdynamikker i et tilknytningsperspektiv

Modul 3: 11.-13.november 2020

 • Kropsterapeutiske metoder i parterapi

Modul 4: 9.-11.december 2020

 • Skammens væsen og psykodrama

Modul 5: 13.-15.januar 2021

 • Kropskontakt og seksualitet

Modul 6: 10.-12.februar 2021

 • Psykiske lidelser i et samfundsperspektiv

Modul 7: 17.-19.marts 2021

 • Tab og udvikling

Modul 8: 21-23.april 2021

 • Misbrug og samhørighed i parforholdet

Modul 9: 25-27.maj 2021

 • Familieopstilling I og evaluering

                                                 

4. ÅR 

HOLD: August 2021

Modul 1: 23.-25.august

 • Samtaler med familier og børn                               

Modul 2: 20.-22.september

 • Familier med diagnoser og kroniske lidelser 

Modul 3: 27.-29.oktober

 • Bevidning og lytning i familiesamtaler

Modul 4: 24.-26.november

 • Tab, traumer og ressourcer i familien

Modul 5: 5.-7.januar 2022

 • Familieopstilling II

Modul 6: 23.-25.februar 2022

 • Skilsmisse og den sammenbragte familie 

Modul 7: 23.-25.marts 2022

 • Etik, dillemmaer og underretninger 

Modul 8: 13.-15.april 2022

 • Evaluering: Hvad kan jeg, hvad vil jeg, og hvordan gør jeg det?

Modul 9: 18.-20.maj 2022

 • Certificering 

 

 

4. ÅR 

HOLD: Marts 2020

Modul 1: 27.-29.april

 • Samtaler med familier og børn                               

Modul 2: 27.-29.maj

 • Familier med diagnoser og kroniske lidelser 

Modul 3: 24.-26.juni

 • Bevidning og lytning i familiesamtaler

Modul 4: 24.-26.august

 • Tab, traumer og ressourcer i familien

Modul 5: 23.-25.september

 • Familieopstilling

Modul 6: 26.-28.oktober

 • Skilsmisse og den sammenbragte familie 

Modul 7: 25.-27.november

 • Etik, dillemmaer og underretninger 

Modul 8: 18.-20.januar 2021

 • Evaluering: Hvad kan jeg, hvad vil jeg, og hvordan gør jeg det?

Modul 9: 7.-9.marts 2021

 • Certificering