Ansøgning og optagelseskrav

Send din ansøgning direkte til os på i[email protected] efter følgende kriterier:

Optagelse på kvote 1

 • Du har en lang (5 år) eller mellemlang (3 år) videregående uddannelse som har psykologisk eller pædagogisk karakter.
  Du er fx psykolog, lærer, læge, pædagog, fysioterapeut eller uddannet inden for beslægtede fag.
 • Du har tre års erhvervserfaring eller mere inden for dit fag.
 • Når du søger om optagelse, skal vi bede om:
  Eksamensbeviser og et kortfattet CV med referencer, som viser os dokumentation for din uddannelse og erfaring.
 • Har du en lang videregående uddannelse, som ikke har psykologisk eller pædagogisk karakter kan du optages på kvote 1 efter en konkret vurdering. Kendetegner dette dig, skal du i dit CV angive, hvilke relevante kompetencer du har tilegnet dig igennem din uddannelse og din erhvervserfaring.
  Du skal kunne dokumentere en vis viden om psykologiske og terapeutiske teorier og principper.

 

Optagelse på kvote 2

 • Du har en mellemlang uddannelse (3 år) af ikke-psykologisk eller pædagogisk karakter.
 • Når du søger om optagelse, skal vi bede om:
  Eksamensbeviser og et kortfattet CV med referencer, som viser os dokumentation for din uddannelse og erfaring. I dit CV skal du angive, hvilke relevante kompetencer du har tilegnet dig igennem din uddannelse og erfaring.
  En ganske kort beskrivelse som fortæller os, hvorfor du ønsker at videreuddanne dig og som viser os, at du er motiveret for at arbejde med din egen personlige udvikling og modtage supervision samt individuel terapi under uddannelsen.

  Du bliver optaget på baggrund af det, du fremsender og eventuelt en personlig samtale, hvor vi sammenholder din alder, motivation, udviklingsparathed, uddannelse og erhvervserfaring med de krav, vi stiller til dig i uddannelsen.

 

Optagelse på kvote 3

 • Du har ikke en videregående uddannelse, men er uddannet inden for et fag eller er måske erhvervsleder, autodidakt eller iværksætter.
 • Du kan dokumentere, hvad der svarer til en 1-årig supplerende uddannelse i psykologiske teorier fx neuropsykologi, humanistisk psykologi, eksistentialisme eller psykoterapi. Niveauet for den supplerende 1-årige uddannelse er fx åbent universitet, de sociale højskoler, HF i psykologi på b-niveau, master i psykologi fra private udbydere.
 • Når du søger om optagelse, skal du sende dette til os:
  Eksamens- og/eller kursusbeviser og et kortfattet CV med referencer, som viser os dokumentation for din uddannelse og erfaring. I dit CV skal du angive, hvilke relevante kompetencer du har tilegnet dig igennem din uddannelse og erfaring.

  En ganske kort beskrivelse som fortæller os, hvorfor du ønsker at videreuddanne dig, og som viser os, at du er motiveret for at arbejde med egen personlige udvikling, supervision og individuel terapi under uddannelsen.

  Du bliver optaget på baggrund af det, du fremsender og eventuelt en personlig samtale, hvor vi sammenholder din alder, motivation, udviklingsparathed, uddannelse og erhvervserfaring med de krav, vi stiller til dig i uddannelsen.

 

Dispensation fra kvoteoptagelse
I enkelte tilfælde kan Blackbird Institute give dispensation for kravene på kvote 1, 2 og 3. Dispensation kan komme på tale efter en personlig samtale med studievejleder. Vi kan optage dig, hvis vi vurderer, at dine livserfaringer, modenhed og evne til selvrefleksion kombineret med alternative arbejdserfaringer med andre mennesker i en periode på mindst 3 år samt dokumenteret teoretisk kendskab til relevante psykologiske teorier, til sammen vil være tilstrækkeligt i forhold til kravene på uddannelsen.

 

Merit

Som udgangspunkt kan du ikke få merit for studieår på andre uddannelsesinstitutioner. 

Vi anbefaler alle at tage vores 1-årige grunduddannelse i relationskompetence. Uddannelsens første år giver grundlæggende viden om samspillet mellem voksne og børn – og interpersonelle relationer i det hele taget. De øvrige tre år bygger videre på den undervisning, der gives på 1. år. 

Muligheden for merit vurderes dog konkret for den enkelte ansøger på baggrund af eksamensbeviser, erfaring og tidligere uddannelsessteder, og om ansøgeren lever op til øvrige optagelseskriterier på instituttet.  

Du er altid velkommen til at skrive til os på [email protected] eller ringe til os på 22 11 18 66 , hvis du har nogen spørgsmål.