1-årig uddannelse i Relationskompetence

Næste hold starter 4.-6. Marts 2019

 

Uddannelsen i relationskompetence henvender sig til:

 • Pædagoger og fritidspædagoger
 • Folkeskolelærere
 • Ungdomsskole/efterskolelærere
 • Speciallærere
 • Psykologer
 • Coaches
 • Børne– og ungdomskonsulenter
 • Skoleledere, assisterende personale og ledere af institutioner
 • Forældre
 • Dig, som gerne vil arbejde med børn og/eller unge

 

Den 1-årige grunduddannelse i relationskompetence

Grunduddannelsen ruster og udstyrer fagpersoner i deres arbejde med en fagpersonlig metode og udvikling, som gør det nemmere at navigere med større sikkerhed og sig selv intakt i relationen til børn, kollegaer og forældre.

Når vi tager et personligt lederskab, starter det altid med os selv. Det kan føles anstrengende og besværligt, men det er vores erfaring og stærke overbevisning, at netop denne proces, hvor vi ser nærmere på os selv i vores relationer kan blive et engagement, som gør vores arbejde med andre mere meningsfyldt og positivt – og det er på samme tid det bedste værn mod stress og udbrændthed.

Mange fagpersoner står i dag tvivlende og søgende i deres ansvar for børn og unge og mangler en praksis, der bedre kan støtte og udvikle fællesskabet – uden at skulle gribe til gamle greb som forbud, skældud, trusler og straf, der udspringer af tanken om, at ”hvis ikke du vil høre, må du føle!”.

Når du udvikler og fintuner din relationskompetence, sikrer du dig også at kunne arbejde ud fra det personlige lederskab, som efterspørges ikke bare i familier i dag, men også i institutioner, organisationer og virksomheder.

Som det ser ud i dag, er det er nemt at komme på slingrekurs mellem enten at varetage den voksne eller barnets behov, men relationskompetence handler netop om at være optaget af mulighederne for at skabe sunde og konstruktive relationer, som tager hånd om både voksne og børn – samtidig.

 

Hvorfor tage en uddannelse i relationskompetence?

 • Du udvider din relationskompetence og evne til at indgå i relationer med andre mennesker, voksne såvel som børn.
 • Du kommer tættere på dig selv og på, hvordan du gerne vil være, og hvad du gerne vil opnå i dit eget liv og i relationen til andre mennesker.
 • Du får større frihed til at være i verden som den, du er.

Uddannelsen kan tages, hvad enten du ønsker forandring og udvikling i dit privat- og familieliv og i dit arbejdsliv – eller i begge. Samtidig kvalificerer grunduddannelsen dig teoretisk og praktisk til det efterfølgende uddannelsesår som familierådgiver.

 

I løbet af uddannelsens 9 moduler får du:

 • Fagpersonlig udvikling og en fagpersonlig metode, som gør det nemmere for dig at navigere med større sikkerhed og dig selv intakt i relationen til både børn og voksne. Metoden kan bruges i alle relationelle sammenhænge, både i dit privat- og arbejdsliv.
 • Indsigt i dine egne og andres måder at indgå i relationer og en fintunet relationskompetence.
 • En skærpet evne til at tage personligt lederskab, så du kan indgå i relationer mere selvafgrænset på en autentisk og relationskompetent måde.
 • Støtte i at udvikle kropslige, værdibårne praksisser, der sætter dig i bedre stand til at være dig selv, både alene og i fællesskaber.
 • Evnen til at skabe sunde og konstruktive relationer, der giver plads til to i relationen – samtidig.

 

Prisen for den 1-årige uddannelse i relationskompetence er kr. 49.995,-

Når du som studerende består den 1-årige uddannelse i relationskompetence, kan du fortsætte på grunduddannelsens år 2, hvor du bliver uddannet familierådgiver.